Publikace / Publications

Conference proceedings

Preview Nejeschleba, Tomáš – Michalík, Jiří (eds.): Latin Alchemical Literature of Czech Prevenance, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, ISBN 978-80-244-4851-0, 188p. Download PDF  

Preview Nejeschleba, Tomáš – Paul Richard Blum (eds.): Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, ISBN 978-80-244-4428-4, 400 str., 1. vyd. Download PDF  

Preview Matula, Jozef – Paul Richard Blum (eds.): Georgios Gemistos Plethon: The Byzantine and the Latin Renaissance, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, ISBN 978-80-244-4423-9, 464 str., 1. vyd. Download PDF  

Monographs and editions:

Preview Špička, Jiří: Petrarca v Provence, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, ISBN 978-80-244-4390-4, 370 str., 1. vyd.  

Preview Blum, Paul Richard – Nejeschleba, Tomáš (eds.): Gasparo Contarini: O nesmrtelnosti duše I, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, ISBN 978-80-244-4420-8, 114 str., 1. vyd.  

Preview Michalík, Jiří: Robert Fludd a Johannes Kepler: Dvě podoby platónské tradice, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, ISBN 978-80-244-4422-2, 384 str., 1. vyd.  

Preview Žemla, Martin: Jacob Böhme: Cesta ke Kristu, ISBN 978-80-244-4272-3, 262 str., 2. vyd.  

Preview Žemla, Martin: Proměny německé mystiky, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, ISBN 978-80-244-4421-5, 404 str., 1. vyd.  

Preview Engelbrechtová, Jana: Hugo Grotius. O pravdě křesťanského náboženství, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, ISBN 978-80-244-4419-2, 352 str., 1. vyd.  

Preview Johannes Zimmerman: Sol siderum princeps, Tomáš Nejeschleba – Pavel Floss (eds.), Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, ISBN 978-80-244-4405-5, 92 str., 1. vyd.  

Preview Floss, Pavel: Architekti křesťanského středověkého vědění, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, ISBN 978-80-244-4410-9, 356 str., 2. vyd.  

Preview Špička, Jiří (ed.): Boccaccio 2013. Poetika Dekameronu a dva způsoby, jak být člověkem, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, ISBN 978-80-244-3661-6, 144 str., 1. vyd.  

Textbooks:

Preview Nejeschleba, Tomáš: Úvod do latinské filosofické terminologie a četby, skriptum, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, ISBN 978-80-244-4231-0, 144 str.