Past courses

Přednáškové cykly:

 • Renesance a novověk 2

  ZS 2014 (RAN1)
Seznam přednášek v rámci cyklu Renesance a novověk 2
30.9.
Anna Corrias
(Seeger Center for
Hellenic Studies, Princeton University)
The power of images in the philosophy of Marsilio Ficino
7.10.
Lucian Petrescu
(Sarton Centre for History of Science Universiteit Gent)
Theories of mixture in the Renaissance
14.10.
Miguel Angel Granada
(Departamento Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura, Universitat de Barcelona)
Heart, centre of the world and principle of motion in the old and the new cosmology
21.10.
Richard Serjeantson
(Trinity College, Cambridge)
Francis Bacon and the 'Interpretation of Nature' in the Late Renaissance
4.11.
Ovanes Akopyan
(Centre for the Study of the Renaissance, University of Warwick)
Kabbalah, Scientia Naturalis, and Matter. The Evolution of Astrological Views of Giovanni Pico della Mirandola
11.11.
Bruno Ćurko
(Institut za Filozofiu, Zagreb)
Two Croatian Renaissance Philosophers: Georgius Benignus and Federicus Chrysogonus
18.11.
Danillo Facca
(Instytut filozofii i socjologii Polskiej Akademii nauk, Warszawa)
Readings of the Nichomachean Ethics in late-Renaissance Poland
25.11.
Anna Laura Puliafito Bleuel
(Italianistica, Universität Basel)
"Iuxta propria principia": Bernardinus Telesius on the Nature of the World
2.12.
Steffen Huber
(Instytut Filozofii, Zakład Filozofii Polskiej, Uniwersytet Jagielloński Krakow)
Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572) on Natural Law and the Ontology of Trinity
9.12.
Márton Szentpéteri
(Moholy-Nagy University of Art
and Design, Budapest)
The Alstedian Reformation of Philosophy in Transylvania
 • Renesance a středověk 2

  LS 2014 (RS2, 92BR)
Seznam přednášek v rámci cyklu Renesance a středověk 2
25.2.
Daniel Novotný
(TF JČU České Budějovice)
Metafyzika jako autonomní disciplína v renesanční a barokní scholastice
4.3.
Brian Garcia
(KU Leuven)
Thomas Aquinas and Dominicus de Flandria on the Ontological Status of Phantasms
11.3.
Michal Chabada
(FF UK Bratislava)
Otázka princípu individuácie. Komparácia prístupov analytickej ontológie a Dunsa Scota.
18.3.
Nadja Germann
(UNI Freiburg)
... but draw not nigh this tree, lest you be evildoers: Evil in Medieval Islamic Thought
25.3.
Hoppál, Bulcsu
(UNI NKE Budapest)
The Notion of Religion/Religio and its Confessio-aspect in the Protestantism
8.4.
Klaus Bergdoldt
(UNI Köln)
Petrarch, Physicians and the End of Middle Ages
15.4.
Barbara Bartocci
(KU Leuven)
The form of the divine kind he made for the most part of fire’: the problem of the celestial matter. Some Renaissance readings of Timaeus 40a1-2
22.4.
John Dudley
(KU Leuven)
Aristotle's concept of chance and some medieval standpoints.
29.4.
Mária Mičaninová
(UPJŠ Košice)
Iluminacionistická filozofia al-Suhrawardiho
6.5.
Bruno Ćurko
(IF Zagreb)
Two Croatian Renaissance Philosophers: Georgius Benignus and Federicus Chrysogonus
 • Renesance a antika 2

  ZS 2013 (RAII, 92BRA)
Seznam přednášek v rámci cyklu Renesance a antika 2
1.10.
Matúš Porubjak
(FF UCM Trnava)
Bastardi (Prečo Sókratés cituje Theognida v Platónovom Menónovi)
8.10.
Martin Cajthaml
(CMTF UP Olomouc)
Platónova "druhá plavba". Interpretace Faidóna, 96a-102a.
15.10.
Ladislav Chvátal
(FF UP Olomouc)
Maxim Confessor - Pohyb lidské existence a paradox eschatologického "klidu"
22.10.
Sylva Fischerová
(FF UK Praha)
Corpus Hippocraticum jako jedinečný fenomén evropské kulturní historie
29.10.
Radek Chlup
(FF UK Praha)
Novoplatonismus aT Tkonec řeckého náboženství
5.11.
Irena Radová
(FF MU Brno)
Přístup k mýtům v antice a renesanci
12.11.
Petr Kitzler
(FLÚ AV ČR Praha)
Počátky latinsky psané křesťanské literatury
19.11.
Vojtěch Hladký
(PřF UK Praha)
Evoluce před Darwinem
26.11.
Vít Hušek
(CMTF UP Olomouc)
Křehkost lidské přirozenosti a (ne)možnost nehřešit: Ambrosiaster
3.12.
Martin Koudelka
Bůh a bohové v díle Dionýsia Areopagity
 • Renesance a novověk

  LS 2013
  15:00 učebna 220, Křížkovského 12
Seznam přednášek v rámci cyklu Renesance a novověk
26. 2.
Dr. Constance Blackwell
(International Society for Intellectual History, London)
Zimara's attacks on Neo-Platonism in the Marsilio Ficino and the Simplicius versions
5. 3.
Prof. Pietro Bassiano Rossi
(Università degli Studi di Torino)
Vita activa/Vita contemplativa: The ethical and civic Ideal of Gasparo Contarini, Venetian Nobleman and Cardinal
12. 3.
Iva Lelková, Ph.D.
(Filosofický ústav AV ČR, Praha)
Athanasius Kircher, hadí kámen a filosofické základy experimentu.
19.3.
M. Ueli Zahnd
(Université de Genève)
John Calvin on the immortality of the soul: a young humanist’s first steps towards theology
26. 3.
Jana Černá, Ph.D.
(Západočeská univerzita Plzeň)
Španělsko, Nový svět a proměny vědecké komunikace v raném novověku
2. 4.
Jan Palkoska, Ph.D.
(ÚFAR FF UK Praha)
A priori v Descartově metafyzice a filosofii vědy
9. 4.
Marco Sgarbi, Ph.D.
(The Harvard University Center for Renaissance Studies, Firenze)
Benedetto Varchi's Psychology
16.4.
Dr. Luka Boršić
(Institut za Filozofiu, Zagreb)
The emergence of modern science
23.4.
Vladimír Urbánek, Ph.D.
(Filosofický ústav AV ČR, Praha)
Učená spekulace nebo vizionářská inspirace? Počátky a zdroje Komenského chiliasmu
30.4.
Christoph Sander
(Berlin)
Ex capra et anima rationali homo componitur. Methodology and Anthropology in Diego de Ledesma’s Educational Program
7.5.
Marco Lamanna, Ph.D.
(Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Firenze / Annalisa Cappiello, Universitá di Bari)
Chrisostomus Javelli and the Dogma of Immortality
 • Renesance a středověk I

  ZS 2012
  15:00 učebna 220, Křížkovského 12
Seznam přednášek v rámci cyklu Renesance a středověk I
2. 10.
Mgr. Jan Herůfek, Ph.D.
(ETF UK Praha)
G. Pico della Mirandola a středověká židovská mystika
9. 10.
Doc. Marek Otisk, Ph.D.
(OU Ostrava)
Mensa pythagorica nebo arismethica Alchoarismi?
23. 10.
Mgr. Martin Žemla, Ph.D.
(UP Olomouc)
Proměny "německé mystiky": od Eckharta k Böhmovi
30. 10.
Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.
(FLÚ AV ČR Praha)
"Dlouhý život proroctví". Apokalyptické vize středověku a ranného novověku
6. 11.
Prof. Jana Nechutová, CSc.
(MU Brno)
Ovidiem proti Antikristovi neboli contemptus mundi (12.století)
13. 11.
Doc. Tomáš Machula, Ph.D.
(JČU České Budějovice)
Kardinální ctnosti u Tomáše a Bonaventury
20. 11.
Mgr. David Tomíček, Ph.D.
(UJEP Ústí nad Labem)
Regimina sanitatis a jiné prameny k dějinám lékařství přelomu středověku a novověku
27. 11.
Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
(MU Brno, UP Olomouc)
Opat Suger ze Saint-Denis (1081-1151). Mezi reformou liturgie a "gotickou" architekturou.
4. 12.
Mgr. Daniel Heider, Ph.D.
(JČU České Budějovice)
Suárezova metafyzika ve vztahu ke středověké scholastice
11.12.
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
(UK Praha)
Koncept kurtoázní lásky v italské literatuře
 • Renesance a antika I:

  LS 2012 (KFI/RAI)
  Není-li uvedeno jinak, koná se vždy od 15:00 v učebně 220, Křížkovského 12.

Kurzy:

 • Letní Semestr 2013

Seznam kurzů realizovaných jednotlivými členy týmu:
Prof. Dr. Blum P. Richard
The origins of Anthropology in the Renaissance
KFI/OAR
(6 kreditů)
Dr. Blumová Elisabeth
The soul an the body from the Middle Ages to the Renaissance
KFI/SBM
(6 kreditů)
Mgr. Černý Jiří
Německá filologie - výběrový literární seminář: Melusine
KGN/LS06
(4 kredity)
Mgr. Engelbrechtová Jana, Ph.D.
Hugo Grotius - četba renesančního traktátu De veritate religionis christianae 2
KKF/GRO2
(3 kredity)
Četba středověkých a renesančních textů 2
KKF/CSRT2
(3 kredity)
Prof. PhDr. Floss Pavel
Filosofie Jana Amose Komenského
KFI/FJAK
(4 kredity)
PhDr. Chvátal Ladislav, Ph.D.
Antická filozofie 2
KFI/ANI2
(4 kredity)
Kapitoly z antické filozofie 2
KFI/KAF2
(2 kredity)
PhDr. Janoušek Jan, Ph.D.
Apuleiovy Metamorfózy a jejich renesanční ohlas 2
KKF/AMR2
(3 kredity)
Doc. PhDr. Kysučan Lubor, Ph.D.
Antické tradice v latinské literatuře renesance a baroka 2
KKF/AT2
(3 kredity)
PhDr. Matula Jozef, Ph.D.
Kapitoly z renesanční a raně novověké filozofie (seminář)
KFI/KRN
(2 kredity)
Pojem tolerance v dějinách filozofického myšlení
KFI/VP3B
(2 kredity)
Filosofie vrcholné renesance a raného novověku (seminář)
KFI/RRN
(3 kredity)
Doc. PhDr. Nejeschleba Tomáš, Ph.D.
Kapitoly z renesanční a raně novověké filozofie (přednáška)
KFI/KRN
(2 kredity)
Filosofie vrcholné renesance a raného novověku (přednáška)
KFI/RRN
(3 kredity)
Metafyzika ve středověku a renesanci
KFI/MSR
(3 kredity)
Četba vybraného díla renesanční filosofie
KFI/CVD
(4 kredity)
Renesance a novověk I.
KFI/RAN1
(4 kredity)
PhDr. Pokorná Barbara, Ph.D.
Recepce antiky v renesančním umění 2
KKF/RARU2
(3 kredity)
Mgr. Poláková Petra
Klasické jazyky v proměnách času 2
KKF/KJLS2
(3 kredity)
PhDr. Sklenářová Noemi
Latinská četba 2
KKF/LC2
(2 kredity)
Doc. PhDr. Špička Jiří, Ph.D
Italská renesanční literatura
KRI/IRL
(4 kredity)
PhDr. Šubrt Jiří, Ph.D.
Interpretační seminář I.2
KKF/ISB12
(3 kredity)
 • Zimní Semestr 2012

Seznam kurzů realizovaných jednotlivými členy týmu:
Mgr. Engelbrechtová Jana, Ph.D.
Hugo Grotius De veritatereligionischristianae- četba renesančního traktátu
KKF/GRO1
Četba středověkých a renesančních textů
KKF/CSRT1
Prof. PhDr. Floss Pavel
Filosofie od Augustina po Machiavelliho – přednáška
KFI/SVF
PhDr. Janoušek Jan, Ph.D.
Apuleiovy Metamorfózy a jejich renesanční ohlas 1
KKF/AMR1
Doc. PhDr. Kysučan Lubor, Ph.D.
Antické tradice v latinské literatuře renesance a baroka 1
KKF/AT1
PhDr. Matula Jozef, Ph.D. Filosofie od Augustina po Machiavelliho – seminář KFI/SVF
Kapitoly ze středověké a renesanční filosofie KFI/KS
Doc. PhDr. Nejeschleba Tomáš, Ph.D. Latinská filosofická terminologie KFI/LFT
Kapitoly ze středověké a renesanční filosofie KFI/KS
PhDr. Pokorná Barbara, Ph.D.
Recepce antiky v renesančním umění 1
KKF/RARU1
Mgr. Poláková Petra
Klasické jazyky v proměnách času 1
KKF/KJLS1
PhDr. Sklenářová Noemi
Četba Ovidiových Metamorfóz a jejich recepce v období renesance
KKF/LC1
Doc. PhDr. Špička Jiří, Ph.D
Italská literatura od středověku k humanismu
KRI/ILSH
PhDr. Šubrt Jiří, Ph.D.
Interpretační seminář 11
KKF/ISB11
 • Letní Semestr 2012

  U některých položek můžete po kliknutí na kód kurzu přejít na jeho anotaci.
Seznam kurzů realizovaných jednotlivými členy týmu:
Prof. Blum P. Richard
Philosophy of Mind in Historical Perspective
KFI/PMH
Dr. Blumová Elisabeth
Anthropologies of Renaissance Utopias and Similar Genres
KFI/ARU
Mgr. Černý Jiří
Hans Sachs
KGN/HS
Mgr. Čížek Jan
Obecná porada o nápravě věcí lidských
KFI/OPN
Mgr. Engelbrechtová Jana, Ph.D. Hugo Grotius - četba renesančního traktátu De veritate religionis christianae KKF/GRO
Četba středověkých a renesančních textů KKF/CST4
PhDr. Chvátal Ladislav, Ph.D. Antická filozofie 2 KFI/ANI2
Kapitoly z antické filozofie 2 KFI/KAF2
PhDr. Janoušek Jan, Ph.D.
Apuleiovy Metamorfózy a jejich renesanční ohlas 2
KKF/AMR2
Doc. PhDr. Kysučan Lubor, Ph.D.
Antické tradice v latinské literatuře renesance a baroka 2
KKF/AT2
PhDr. Matula Jozef, Ph.D.
Pojem tolerance v dějinách filozofického myšlení
KFI/VP3B
Vybrané kapitoly Dějiny epistemologie KFI/DE
Doc. PhDr. Nejeschleba Tomáš, Ph.D.
Metafyzika a její kritika ve středověku a renesanci
KFI/MKS
PhDr. Pokorná Barbara, Ph.D.
Recepce antiky v renesančním umění 2
KKF/RARU2
Mgr. Poláková Petra
Klasické jazyky v proměnách času 2
KKF/KJLS2
PhDr. Šubrt Jiří, Ph.D.
Interpretační seminář 12
KKF/ISB12